Schulden Aflossen

Op onze Blog vindt u informatie over het aflossen van schulden en het oplossen van geld problemen.  Onze doelstelling is het verstrekking van informatie over het oplossen van schulden. De BLOG kent verschillende categorieen met o.a. schuldhulp, schuldsanering, hypotheek schulden, en Incasso. In elke categorie kunt u artikelen vinden welke gaan over een specifiek onderwerp.

Zie ook: http://www.schuldenaflossen.info/category/waarom-aflossen/

Het is genoegzaam bekend dat landen in de financiele problemen komen door dat ze hun financien niet op orde hebben. Om deze op orde te brengen lenen landen geld op de kredietmark of brengen staatsobligaties uit. Nederland heeft een financieringstekort van 4%. D.w.z. dat uitgave hoger zijn dan onze inkomsten. In Griekenland liep het financierings tekort op naar de 9%.

Voor deze landen komen in de problemen, dat het jaar erop meer geld moet lenen, om de leningen af te betalen, dit heeft veel invloed op de staatschuld. Deze staatschuld zal zo alleen maar hoger worden. Er moet dus iets gebeuren, om het financieringstekort om laag te brengen. Nederland en andere landen gaan bezuinigen op de overheidsuitgaven. Deze bezuinigingen raken iedereen.

Consumenten hebben ook te maken met een financieringstekort, daarom gaan mensen lenen. Een financieringstekort voor de consument is net zo gevaarlijk. Als je niet uitkomt met je uitgaven, zul hiervoor geld moeten lenen. Hierdoor ontstaan nog grotere schulden. Als je uitgaven patroon niet gaat aanpassen, zul ook geld moeten lenen om rond te kunnen. Het lenen houdt een keer op.

Op een bepaald moment zul een keuze moeten maken om je schulden te gaan aflossen. En ook jij zal moeten gaan bezuinigen op je uitgaven. De uitgaven zullen in balans moeten komen met het inkomen.

Aflossings capaciteit

Aflossingscapaciteit is het bedrag dat beschikbaar is voor schuldaflossing. Randvoorwaarden om de aflossingscapaciteit te berekenen.

1.Je hebt een Financieel Overzicht

2.Het is bekend wat de inkomsten en lasten zijn per jaar.

3.Je hebt je inkomsten en lasten verwerkt in een budget bijvoorbeeld het NIBUD Budgetsjabloon zie Excel NIBUD sheet persoonlijk_budget

Door middel van het NIBUD Budgetsjabloon zie je per maand wat er overblijft om te kunnen aflossen. Over een periode van 12 maanden kun je per maand een bedrag budgeteren om af te lossen.

Indien u niet de beschikking heeft over MS Excel, kunt via http://OpenOffice.org een  alternatief downloaden voor marktleider Microsoft Office. OpenOffice.org hanteert het standaarddocumentformaat OpenDocument.

Disclaimer

http://www.schuldenaflossen.info/privacy-cookiebeleid-en-disclaimer/

Reacties zie: http://www.schuldenaflossen.info/2012/08/02/reacties-worden-geblokkerd/