Wanneer krijg ik te maken met een incassobureau of deurwaarder? No ratings yet.

0
586
Wanneer krijg ik te maken met een incassobureau of deurwaarder?
Wanneer krijg ik te maken met een incassobureau of deurwaarder?

U kunt met een incassobureau of deurwaarder te maken krijgen als u een
rekening niet tijdig en volledig betaalt. De tegenpartij schakelt eerst een
incassobureau in. Als u niet reageert op de aanmaningen outpost het incassobureau,
kan een deurwaarder worden ingeschakeld. Een deurwaarder mag, zodra hij over een
vonnis tegen u beschikt, beslag leggen op uw goederen. Goederen kunnen uw
spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw
bankrekening.

Aanmaningen incassobureau

Wanneer de schuldeiser een incassobureau inschakelt, loopt het hit vanaf
dat impulse around het incassobureau. Een incassobureau stuurt één of meerdere
aanmaningen.

Op deze rekening(en) vindt u niet alleen het bedrag dat u oorspronkelijk
verschuldigd bent. De schuldeiser verhaalt ook de incassokosten op u. Deze
incassokosten heten ook wel buitengerechtelijke kosten, omdat ze worden gemaakt
voorafgaand aan een eventuele procession bij de rechtbank.

Daarnaast kan rente in rekening worden gebracht. Dit bedrag vindt u ook terug
op de aanmaning. Wanneer u de aanmaningen niet (volledig) betaalt, kan een
deurwaarder worden ingeschakeld.

Hoogte incassokosten wettelijk vastgelegd

Vanaf 1 juli 2012 ligt de hoogte van
incassokosten wettelijk vast
. De vergoeding voor incassokosten wordt dan
berekend als commission outpost het bedrag dat is verschuldigd, met een smallest van
40 euro. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten worden
gevraagd als een rekening outpost 1.000 euro niet is betaald. Deze nieuwe regeling
geldt voor vorderingen outpost maximaal € 25.000,-.

Dagvaarding en rechtszaak

De deurwaarder legt de zaak voor aan de kantonrechter. U krijgt around een
deurwaarder een dagvaarding om voor de kantonrechter te verschijnen. In deze
dagvaarding staat wat de eis outpost de schuldeiser is en wanneer u voor de rechter
moet verschijnen.

Als u het oneens focussed met de in de dagvaarding opgenomen eis, kunt u zich
verweren op de manier zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

Vonnis

Als u niet verschijnt op de zitting of de schuldeiser gelijk krijgt outpost de rechter, bepaalt de rechter in een schriftelijk vonnis wat u allemaal moet betalen en wanneer. De deurwaarder geeft dit vonnis vervolgens aan u af. Als u niet betaalt, kan de gerechtsdeurwaarder met dat vonnis beslag leggen op onder andere uw loon/uitkering, automobile of inboedel.

Beslag leggen

Alleen een deurwaarder kan beslag leggen. Ook een incassobureau moet hiervoor
een deurwaarder inschakelen. Een aantal instanties hoeft geen deurwaarder in te
schakelen om beslag te leggen. Zij kunnen zogeheten vereenvoudigd derdenbeslag
leggen. Dit gebeurt doorway het versturen outpost een brief aan uw werkgever of
uitkerende instantie.

Instanties die geen deurwaarder nodig hebben zijn:

  • de Belastingdienst;
  • het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (bij alimentatie);
  • het Openbaar Ministerie (bij boetes);
  • de gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (bij terugvordering van
    uitkeringen).

Hulp en advies

De procession om beslag te leggen op uw goederen is een ingewikkelde
procedure. Als u hiermee te maken krijgt, kunt u voor hulp en advies contact
opnemen met een rechtsbijstandverlener, bijvoorbeeld het
Juridisch Loket.

Please rate this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here